ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – CrystallineMe

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Политика за поверителност по ЗЗЛД

Законът за защита на потребителите урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.

В закона на първо място се засяга задължението на търговците преди придобиване на дадена стока, да предоставят на потребителите задължителна информация, която включва етикиране на стоките, указния за употребата им и обозначаването на видно място на цените на стоките. За да се защитят по-добре правата и интересите на потребителите, заблуждаващата, непочтената и сравнителната реклама е регламентирана и ограничена чрез разпоредбите на глава 3. По нататък в закона законодателят изчерпателно дефинира всички търговски практики и способи за продажба, като по този начин се ограничават възможностите за евентуална спекула. Закона задължава всички продавачи да осигуряват безопастност и качество на стоките и услугите, които предлагат, като дава на потребителите право на рекламация при дефекти, и предвижда отговорност на продавача за вреди, причинени от дефект на стока.

Политиката за защита на потребителите се осъществява от органи и организации, които най-общо се делят на административни и граждански. Най – висшия административен орган е Министърът на икономиката и енергетиката, към който като консултативен орган функционира Национален съвет за защита на потребителите. Основно защитата на потребителите се осигурява от Комисията за защита на потребителя, която е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в София, и специализирани звена към общинската администрация, които са на подчинение на кмета. Предоставена е възможност на гражданите да се обединяват в Сдружения на потребителите, които са сдружения с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и подлежащи на регистрация в Министерство на правосъдието. Основните цели на всички изброени по – горе организации са да защитават изцяло интересите на потребителите, да осъществяват контрол за безопастност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на законодателството и да съдействат за решаване на спорове, възникнали между потребители и търговци.

При нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите и сдруженията на потребителите имат право да подават сигнали, жалби и молби до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Основни такива органи са помирителните комисии към Министъра на икономиката и енергетиката и Комисията за защита на потребителя. При подаден сигнал, Комисията за защита на потребителя има право да извърши проверка, да констатира нарушения и да предприеме съответни административнонаказателни действия, които са налагане на глоба или друга имуществена санкция, подробно изброени в глава 11 на закона. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Тази Политика за поверителност описва как вашата лична информация се събира, използва и споделя, когато посещавате или правите покупка от crystallineme.com („Сайтът“).

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ
Когато посетите Сайта, ние автоматично събираме определена информация за вашето устройство, включително информация за вашия уеб браузър, IP адрес, часова зона и някои от бисквитките, които са инсталирани на вашето устройство. Освен това, докато разглеждате сайта, ние събираме информация за отделните уеб страници или продукти, които разглеждате, какви уебсайтове или термини за търсене са ви насочили към сайта и информация за това как взаимодействате със сайта. Ние наричаме тази автоматично събрана информация като „Информация за устройството“.

Ние събираме Информация за устройството, като използваме следните технологии:
- „Бисквитките“ са файлове с данни, които се поставят на вашето устройство или компютър и често включват анонимен уникален идентификатор. За повече информация относно бисквитките и как да деактивирате бисквитките, посетете http://www.allaboutcookies.org.
- „Регистрационни файлове“ проследяват действията, възникващи на сайта, и събират данни, включително вашия IP адрес, тип браузър, доставчик на интернет услуги, препращащи / изходни страници и печати за дата / час.
- „Уеб маяци“, „тагове“ и „пиксели“ са електронни файлове, използвани за записване на информация за това как разглеждате сайта.

Освен това, когато правите покупка или се опитвате да направите покупка чрез Сайта, ние събираме от вас определена информация, включително вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, информация за плащане (включително номера на кредитни карти [[ПОСТАВЕТЕ ВСИЧКИ ДРУГИ ТИПОВЕ НА ПЛАЩАНЕ, ПРИЕТИ]] ), имейл адрес и телефонен номер. Ние наричаме тази информация „Информация за поръчка“.

Когато говорим за „Лична информация“ в тази Политика за поверителност, ние говорим както за информация за устройството, така и за информация за поръчка.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
Ние използваме информацията за поръчката, която събираме като цяло, за да изпълним всички поръчки, направени чрез Сайта (включително обработка на информацията за плащанията ви, организиране на доставка и предоставяне на фактури и / или потвърждения на поръчките). Освен това използваме тази информация за поръчка, за да:
- комуникираме с вас;
- Проверете нашите поръчки за потенциален риск или измама; и
- Когато сте в съответствие с предпочитанията, които сте споделили с нас, ви предоставяме информация или реклама, свързани с нашите продукти или услуги.

Ние използваме информацията за устройството, която събираме, за да ни помогнат да открием потенциален риск и измама (по-специално вашия IP адрес) и по-общо за подобряване и оптимизиране на нашия сайт (например чрез генериране на анализи за това как нашите клиенти разглеждат и взаимодействат с уебсайта и за оценка на успеха на нашите маркетингови и рекламни кампании).


СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ние споделяме вашата лична информация с трети страни, за да ни помогнем да използваме вашата лична информация, както е описано по-горе. Например използваме Shopify за захранване на нашия онлайн магазин - можете да прочетете повече за това как Shopify използва вашата лична информация тук: https://www.shopify.com/legal/privacy. Също така използваме Google Analytics, за да ни помогне да разберем как нашите клиенти използват сайта - можете да прочетете повече за това как Google използва вашата лична информация тук: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Можете също да се откажете от Google Analytics тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

И накрая, ние също можем да споделим Вашата Лична информация, за да се съобразим с приложимите закони и разпоредби, да отговорим на призовка, заповед за издирване или друго законосъобразно искане за информация, която получаваме, или да защитим по друг начин нашите права.

ПОВЕДЕНСКА РЕКЛАМА
Както е описано по-горе, ние използваме вашата лична информация, за да ви предоставяме целеви реклами или маркетингови комуникации, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас. За повече информация как работи целевата реклама, можете да посетите образователната страница на Network Advertising Initiative („NAI“) на адрес http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Можете да се откажете от насочена реклама, като използвате връзките по-долу:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Освен това можете да се откажете от някои от тези услуги, като посетите портала за отказ на Digital Advertising Alliance на адрес: http://optout.aboutads.info/.

НЕ ПРОСЛЕДВАЙТЕ
Моля, имайте предвид, че ние не променяме практиките за събиране и използване на данни на нашия сайт, когато видим сигнал за проследяване от вашия браузър.

ВАШИТЕ ПРАВА
Ако сте европейски жител, имате право на достъп до личната информация, която съхраняваме за вас, и да поискате вашата лична информация да бъде коригирана, актуализирана или изтрита. Ако искате да упражните това право, моля, свържете се с нас чрез информацията за контакт по-долу.

Освен това, ако сте европейски жител, ние отбелязваме, че обработваме вашата информация, за да изпълним договори, които може да имаме с вас (например, ако направите поръчка чрез сайта), или по друг начин да преследваме нашите законни бизнес интереси, изброени по-горе. Освен това, моля, имайте предвид, че вашата информация ще бъде прехвърлена извън Европа, включително в Канада и САЩ.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ
Когато направите поръчка през сайта, ние ще поддържаме информацията за вашата поръчка за нашите записи, освен ако и докато не поискате да изтрием тази информация.

ИЗМЕНЕНИЯ
Може да актуализираме тази политика за поверителност от време на време, за да отразим, например, промените в нашите практики или поради други оперативни, правни или регулаторни причини.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С нас
За повече информация относно нашите практики за поверителност, ако имате въпроси или искате да подадете жалба, моля, свържете се с нас по имейл на behappy@crystallineme.com или по пощата, използвайки посочените по-долу подробности:

Tunex Media LTD
[Re : Служител за спазване на поверителността]
ulitsa Haga 16A, fl.4, ap.12, Sofia, 1000, Bulgaria

-----

 

"Използвайки нашия уебсайт, вие (посетителят) се съгласявате да позволите на трети страни да обработят вашия IP адрес, за да определят вашето местоположение с цел конвертиране на валута. Вие също така се съгласявате тази валута да се съхранява в сесийна бисквитка във вашия браузър (временна бисквитка, която автоматично се премахва, когато затворите браузъра си.) Правим това, за да остане избраната валута да остане избрана и постоянна при разглеждане на нашия уебсайт, така че цените да могат да се конвертират във вашата (за посетителя) местна валута. "

 

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ

Ако не сте напълно доволни от вашата поръчка поради грешка, която сме допуснали, или защото вашите кристали са пристигнали повредени, можете да поискате възстановяване на сумата, като ни изпратите имейл на behappy@crystallineme.com. При спазване на приложимото законодателство, ние няма да възстановим никакви суми, ако недоволството ви от Crystaline (ите) се дължи на грешка от ваша страна или просто защото сте променили решението си.

Моля, следвайте всяка процедура за връщане на не персонализирани продукти, която ние посочваме от време на време. Моля, обърнете внимание, че правото да се откажете от договор и да върнете Продукти не се прилага за персонализирани Продукти - въпреки че имате право да отхвърлите всеки Продукт, който е дефектен или не, както е описано в нашите спецификации. Въпреки това, за поръчки на персонализирани Продукти, направени от Сайта, ние обикновено допускаме период от 30 минути, през който можете да промените поръчката си. Тези 30 минути изтичат от появата на екрана „Благодарим за вашата поръчка“ на сайта в края на процеса на поръчка; ако желаете да се възползвате от това, трябва да кликнете върху бутона „Измени моята поръчка“ на този екран и да завършите процеса на изменение в рамките на 30-минутния период.

Връщане (приема се при следните обстоятелства):

Повреден продукт / Дефекти на производителите

Ако продуктът пристигне повреден. Независимо дали поради грижи за доставка или дефект на производителя, ние ще изпълним 100% пълно възстановяване или замяна. Ще изискваме фото доказателство за това по имейл на behappy@crystallineme.com
За ПРОИЗВОДИТЕЛИ С НЕИЗПРАВНОСТИ трябва да бъдем уведомени в рамките на 7 дни от доставката на поръчката.

Не е описано


Ако продуктът пристигне и клиентът може да докаже, че не съвпада с описанието на продукта. Ще уважим връщане за пълно възстановяване или замяна на различен артикул.


Продукт, изгубен при транзит
Ако продуктът не пристигне, защото е загубен при транспортиране, ние веднага ще го изпратим отново за вас! Едното условие е клиентът да трябва абсолютно да се увери, че адресът му е правилен.

Връщане и размяна САМО приети, ако продуктите отговарят на следните критерии:

За да отговаряте на условията за връщане, вашият артикул трябва да е неизползван и в същото състояние, в което сте го получили. Трябва да е и в оригиналната опаковка.

Неподдържана
оригинална опаковка
В рамките на 30 дни от датата, на която сте получили първоначалната си покупка

Как да се върнете:

Всяко връщане трябва да бъде придружено от формуляр за връщане .

Моля, попълнете съответно, доколкото е възможно, и изпратете продукта и фиша за връщане на адреса, предоставен ви от нашите агенти за обслужване на клиенти.

Запазваме си правото да откажем размяна, ако артикулът очевидно не е в ново състояние или не отговаря на изброените по-горе стандарти.

За всякакви въпроси или притеснения, моля, изпратете ни имейл на behappy@crystallineme.com

 

Късно или липсващо възстановяване:

Проверете вашата банкова сметка
Свържете се с компанията за кредитни карти
Време за обработка ОБИЧАЙНО отнема 1-3 работни дни
Ако сте направили всичко това и все още не сте получили възстановяването си, моля свържете се с нас на behappy@crystallineme.com


Доставка :

Клиентът е отговорен за заплащането на собствените си разходи за доставка при връщане на артикул. Транспортните разходи не подлежат на възстановяване. Ако получите възстановяване на сумата, ще получите обратно точно това, което сте платили за продукта и нищо повече, тъй като ние предлагаме безплатна доставка.

В зависимост от вашата страна на произход може да отнеме от 3 до 10 дни за клиентите в Обединеното кралство или до 14-21 дни за международните клиенти, за да може вашият разменен артикул да стигне до вас.

Pre-loader