УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ – CrystallineMe

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Oбщи условия за ползване на виртуален магазин „Crystallineme.com“

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от ТУНЕКС МЕДИА ЕООД услуги на потребителите на виртуалния магазин „Crystallineme.com“, и урежда отношенията между ТУНЕКС МЕДИА ЕООД и потребителите на магазина.

Освен описаните в тази секция точки, условията включват и всички технически, логистични, финансови и правни въпроси.

Общи условия за потребителите

Чрез регистрацията в електронния магазин „Crystallineme.com“, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги от фирма ТУНЕКС МЕДИА ЕООД.

Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от ТУНЕКС МЕДИА ЕООД чрез сайта „Crystallineme.com“.

Част втора се отнася до потребителите, които желаят ТУНЕКС МЕДИА ЕООД да изработи по техен заявен избор персонализирано колие със снимка.

Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „Crystallineme.com“ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

ТУНЕКС МЕДИА ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата  „Crystallineme.com“. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата „Crystallineme.com“.

ТУНЕКС МЕДИА ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

Изпълнител по договора за изработка е фирмаТУНЕКС МЕДИА ЕООД, Булстат:BG206383535, седалище и адрес на управление София, ул. „Хага“ 16а.

Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин „Crystallineme.com“, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка за изработка и доставка на персонализирано колие със снимка.

Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн „Crystallineme.com“, собственост на Изпълнителя.

Предметът на договора е изработката на персонализирано колие от каталога на магазина в раздел Създай Колие.

Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор.

Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката.

Възможните начини за плащане са:

Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.

Доставката на персонализирания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.

Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката чрез автоматичен имейл, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение изработката на персонализирано колие със снимка на избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.

Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия

Поръчващият има право да получи изработения по негов избран от каталога на сайта персонализиран артикул по реда и условията на настоящия договор.

Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:

некачествена снимка, предоставена от поръчващия.

както и други, неизброени подробно.

Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:

Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.

Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.

Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.

Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.

Оценката за произхода на нередността по персонализирания продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.

Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.

На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.Посещавайки нашия сайт и / или закупувайки нещо от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди достъп до или използване на нашия уебсайт. Чрез достъп до или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, тогава нямате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия чрез публикуване на актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване или че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали своето съгласие за позволете на някой от вашите непълнолетни лица на издръжка да използва този сайт.
Не можете да използвате нашите продукти за незаконна или неоторизирана цел, нито при използването на Услугата да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или код с разрушителен характер.
Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем обслужване на никого по каквато и да е причина по всяко време.
Разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да се прехвърля нешифровано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използване на Услугата или достъп до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или да засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не бива да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.
Положили сме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с някакъв цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничим количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме си правото да спрем всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за който и да е продукт или услуга, направено на този сайт, е невалидно, когато е забранено.
Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКИ

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай че направим промяна или отмяна на поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставени към момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наше единствено преценка, се правят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупката и акаунта за всички покупки, направени в нашия магазин. Съгласявате се да актуализирате своевременно вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или въвеждане.
Вие признавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „налични“, без никакви гаранции, изявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и преценка и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трета страна.
В бъдеще можем също да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за изследване или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупка или използване на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Оплакванията, претенциите, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОТЗВАНИЯ И ДРУГИ ПОДАВАНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявления (например заявки за конкурс) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по какъвто и да е носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние сме и нямаме никакво задължение (1) да поддържаме каквито и да било коментари на доверие; (2) да плаща обезщетение за всякакви коментари; или (3) за отговор на коментари.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което според нашето собствено усмотрение е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване .
Съгласявате се, че вашите коментари няма да нарушават нито едно право на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали, нито да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или свързания уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни относно произхода на коментари. Вие носите изключителна отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето подаване на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си) .
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако това се изисква от закона. Не трябва да се приема определена дата за актуализация или обновяване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да подтиква други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушават всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на други; д) да тормози, злоупотребява, обижда, вреди, клевети, клевети, принизява, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) да събира или проследява личната информация на други; (i) за спам, фишинг, фарм, претекст, паяк, пълзене или изстъргване; й) за всяка неприлична или неморална цел; или (k) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби. й) за всяка неприлична или неморална цел; или (k) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби. й) за всяка неприлична или неморална цел; или (k) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомим.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, се предоставят (освен ако изрично не е посочено от нас) за ваше използване, както е налично и без наличност, без каквото и да било представяне, гаранции или условия от какъвто и да било вид, изрично или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, титла и ненарушаване
или всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомен за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и съхранявате безвредни CrystallineMe и нашите родители, дъщерни дружества, свързани лица, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или да поискате, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушението на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - НЯКОЛКОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за услуга бъде определена за незаконна, невалидна или неприложима, въпреки това такава разпоредба ще бъде изпълнима в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия на Обслужване, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша единствена преценка не спазите или подозираме, че не сте се съобразили с който и да е срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Настоящите Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Условията за ползване).
Всички неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия не трябва да се тълкуват срещу изготвящата страна.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да актуализираме, променим или заменим която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни се изпращат на behappy@crystallineme.com

-----

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ

Ако не сте напълно доволни от вашата поръчка поради грешка, която сме допуснали, или защото вашите кристали са пристигнали повредени, можете да поискате възстановяване на сумата, като ни изпратите имейл на behappy@crystallineme.com. При спазване на приложимото законодателство, ние няма да възстановим никакви суми, ако недоволството ви от Crystaline (ите) се дължи на грешка от ваша страна или просто защото сте променили решението си.

Моля, следвайте всяка процедура за връщане на не персонализирани продукти, която ние посочваме от време на време. Моля, обърнете внимание, че правото да се откажете от договор и да върнете Продукти не се прилага за персонализирани Продукти - въпреки че имате право да отхвърлите всеки Продукт, който е дефектен или не, както е описано в нашите спецификации. Въпреки това, за поръчки на персонализирани Продукти, направени от Сайта, ние обикновено допускаме период от 30 минути, през който можете да промените поръчката си. Тези 30 минути изтичат от появата на екрана „Благодарим за вашата поръчка“ на сайта в края на процеса на поръчка; ако желаете да се възползвате от това, трябва да кликнете върху бутона „Измени моята поръчка“ на този екран и да завършите процеса на изменение в рамките на 30-минутния период.

Връщане (приема се при следните обстоятелства):

Повреден продукт / Дефекти на производителите

Ако продуктът пристигне повреден. Независимо дали поради грижи за доставка или дефект на производителя, ние ще изпълним 100% пълно възстановяване или замяна. Ще изискваме фото доказателство за това по имейл на behappy@crystallineme.com
За ПРОИЗВОДИТЕЛИ С НЕИЗПРАВНОСТИ трябва да бъдем уведомени в рамките на 7 дни от доставката на поръчката.

Не е описано

Ако продуктът пристигне и клиентът може да докаже, че не съвпада с описанието на продукта. Ще уважим връщане за пълно възстановяване или замяна на различен артикул.

Продукт, изгубен при транзит
Ако продуктът не пристигне, защото е загубен при транспортиране, ние веднага ще го изпратим отново за вас! Едното условие е клиентът да трябва абсолютно да се увери, че адресът му е правилен.

Връщане и размяна САМО приети, ако продуктите отговарят на следните критерии:

За да отговаряте на условията за връщане, вашият артикул трябва да е неизползван и в същото състояние, в което сте го получили. Трябва да е и в оригиналната опаковка.

Неподдържана
оригинална опаковка
В рамките на 30 дни от датата, на която сте получили първоначалната си покупка

Как да се върнете:

Всяко връщане трябва да бъде придружено от формуляр за връщане .

Моля, попълнете съответно, доколкото е възможно, и изпратете продукта и фиша за връщане на адреса, предоставен ви от нашите агенти за обслужване на клиенти.

Запазваме си правото да откажем размяна, ако артикулът очевидно не е в ново състояние или не отговаря на изброените по-горе стандарти.

За всякакви въпроси или притеснения, моля, изпратете ни имейл на behappy@crystallineme.com

Късно или липсващо възстановяване:

Проверете вашата банкова сметка
Свържете се с компанията за кредитни карти
Време за обработка ОБИЧАЙНО отнема 1-3 работни дни
Ако сте направили всичко това и все още не сте получили възстановяването си, моля свържете се с нас на behappy@crystallineme.com

Доставка :

Клиентът е отговорен за заплащането на собствените си разходи за доставка при връщане на артикул. Транспортните разходи не подлежат на възстановяване. Ако получите възстановяване на сумата, ще получите обратно точно това, което сте платили за продукта и нищо повече, тъй като ние предлагаме безплатна доставка.

В зависимост от вашата страна на произход може да отнеме от 3-5 дни за клиентите от Обединеното кралство или до 14-21 дни за международните клиенти, докато вашият разменен артикул стигне до вас.

Опровержение:

Ако изпращате артикули над 50 британски лири, силно препоръчваме да ни изпратите продукта обратно с проследяване, така че ако продуктът бъде изгубен при транспортиране, ще бъде много лесно да ни докажете, че той наистина е изпратен обратно.

Pre-loader